slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

logo 500W związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzaniem nowych obostrzeń w całym kraju informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie papierowej można składać wrzucając do zawieszonej na drzwiach wejściowych do Urzędu skrzynki od 1 kwietnia 2021 roku. Na wniosku prosimy wpisać nr telefonu i email.

Wnioski są do pobrania bezpośrednio ze strony ops.kargowa.pl.

Jednocześnie przypominamy że istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą portalu http://www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Centrala Urzędu Miejskiego w Kargowej 68 35 25 131.

500plus obrazWnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 rozpoczynający się 01 czerwca 2021r. są przyjmowane od 01 lutego 2021r. Od tego dnia można składać dokumenty wyłącznie drogą eletroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, profil zaufany, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Natomiast złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe od 01 kwietnia 2021r. Wnioski można pobierać bezpośrednio ze strony http://ops.kargowa.pl/index.php/rodzina-500 - lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68/35-25-131

dobry startOśrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje o możliwości składania wniosków  w ramach rządowego programu "Dobry start".

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej -  już od 1 lipca 2020r.
  • tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i nie należy składać wniosku ponownie w tym roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej organizuje zbiórkę odzieży (rozmiar L) oraz środków czystości dla pięćdziesięcioletniego mężczyzny. Wzrost ok. 170 cm, rozmiar buta 43.

W/w można dostarczać do OPS w Kargowej w godzinach pracy urzędu do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Kierownik oraz pracownicy OPS w Kargowej.

ministerstwo rodzinyOśrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że Gmina Kargowa realizuje program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł I Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego  z udziałem środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.