slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

uwaga lezkaOd 28 grudnia 2018 r. ulegną zmianie numery tel. i fax do Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie obowiązywał jeden numer 68 352 51 31. Wszystkie pozostałe numery będą nieaktywne.

pomoczywnosciowa 0 1Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że rusza Podprogram 2018 / od sierpnia 2018 do maja 2019r./ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zestaw na cały Podprogram 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.49 kg, w tym:

- artykuły warzywne i owocowe,
- artykuły skrobiowe,
- artykuły mleczne,
- artykuły mięsne,
- cukier,
- tłuszcze,
- dania gotowe.

W dniu wczorajszym tj. 13 listopada 2018 r.  przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry pierwszą partię żywności /około 5 ton/, a w niej: mleko, marchewka z groszkiem, buraczki, koncentrat pomidorowy, powidła, mielonka wieprzowa, herbatniki.

Dnia 15 listopada 2018 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 296 osób, które złożyły odpowiednie deklaracje i zakwalifikowały się do w/w Programu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do firmy Brychcy Sp. z o.o Ubojnia Drobiu w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w załadunku i rozładunku.

20181008 095724Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w ramach aktywnego spędzania czasu wybrali się na kręgle do Babimostu. Uczestnicy wycieczki poznawali tajniki gry, przy czym było dużo świetnej zabawy i śmiechu. Gra rozruszała ciała i duszę seniorów. Ta forma aktywizacji cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów DDS+.

Samotna matka potrzebuje mebli do niedużego pokoju /segment, szafa/.

Prosimy o informację do OPS tel.68/ 3525128.

Z związku z konkursem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 7.5 Usługi społeczne, można pozyskać środki na sfinansowanie dziennych usług opiekuńczych w Dziennym Domu Senior+; usługi opiekuńcze lub asystenckie, pomoc środowiskową w klubach, poradnictwo prawne i obywatelskie, poradnictwo rodzinne i psychologiczne, teleopiekę oraz wypożyczenie sprzętu. W związku z powyższym należy wyłonić partnera i zamieszczamy druk otwartego naboru partnera.

Ogłoszenie o naborze partnera