slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019. Jego celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów bezpośrednią opieką nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

P103029329.03.2019 r. w Dziennym Domu „ Senior+” w Kargowej   Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę pn. „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne. Wartość projektu wynosi 586 980,00 zł, a kwota dofinansowania 557 631,00 zł.  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. dla 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa  poprzez utworzenie  Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych i wsparcie 12 rodzin z Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego „Gniazdo” z Kargowej. Zadania  realizowane w projekcie to przede wszystkim : organizacja czasu wolnego seniorów, mające na celu działania prozdrowotne, przeciwdziałające osamotnieniu oraz rozwojowi  indywidualnemu. Natomiast pomoc i wsparcie rodzin poprzez warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi. Wskaźniki to: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckimi i opiekuńczymi/społecznymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 58, liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej/asystenckich i opiekuńczych - 22, liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1.

pomoczywnosciowa 0 1W dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2018 roku przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry kolejną partię żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Produkty, które przywieziono to: makaron świderki, makaron bezglutenowy, olej,  ser podpuszczkowy dojrzewający,  puszki fasoli białej i  puszki szynki drobiowej.

W dniu 13 grudnia 2018 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 294 osób, które złożyły deklaracje i zakwalifikowały się do w/w programu.

Serdecznie dziękujemy firmie Państwa Ewy i Ryszarda Kulus – Ubojnii i Przetwórni  Drobiu KUL - DRÓB za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w rozładunku.

uwaga lezkaOd 28 grudnia 2018 r. ulegną zmianie numery tel. i fax do Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie obowiązywał jeden numer 68 352 51 31. Wszystkie pozostałe numery będą nieaktywne.

pomoczywnosciowa 0 1Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że rusza Podprogram 2018 / od sierpnia 2018 do maja 2019r./ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zestaw na cały Podprogram 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.49 kg, w tym:

- artykuły warzywne i owocowe,
- artykuły skrobiowe,
- artykuły mleczne,
- artykuły mięsne,
- cukier,
- tłuszcze,
- dania gotowe.

W dniu wczorajszym tj. 13 listopada 2018 r.  przywieziono z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry pierwszą partię żywności /około 5 ton/, a w niej: mleko, marchewka z groszkiem, buraczki, koncentrat pomidorowy, powidła, mielonka wieprzowa, herbatniki.

Dnia 15 listopada 2018 r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej rozdzielą i wydadzą żywność dla 296 osób, które złożyły odpowiednie deklaracje i zakwalifikowały się do w/w Programu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do firmy Brychcy Sp. z o.o Ubojnia Drobiu w Kargowej za darmowy transport niezbędny do przywiezienia żywności.

Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w załadunku i rozładunku.