slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

Mieszkaniec Smolna Wielkieimg 1335go, Pan Hilary Olechnowicz, 14 stycznia 2017 roku obchodził 90-te urodziny. W dniu 13 stycznia br. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska odwiedzili Szanownego Jubilata w jego domu, składając najserdeczniejsze życzenia oraz upominek i kwiaty.

Pan Hilary Olechnowicz wybudował dom, prowadził z żoną 21 ha gospodarstwo, jednocześnie pracując w miejscowej zlewni mleka. Wychował wspólnie z żoną, która już zmarła, pięcioro dzieci , doczekał się 14 wnuków i 3 prawnuków .

Dostojny Jubilat wspominał czasy wojenne, kiedy jako 17 letni chłopiec , jako ochotnik trafił w 1941 roku do wojska, a później na front.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

W dniu 29.12.2016 r. swoje 90-te urodziny obchodziła pani Zofia Lehman, mieszkanka Kargowej. Szanowną Jubilatkę odwiedziły w jej domu zastępca burmistrza Marta Paron i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska składając Pani Zofii najserdeczniejsze życzenia wraz z upominkiem i kwiatami.

Pani Zofia Lehman doczekała się wnuka, dwóch prawnuczek i jednego praprawnuka.

20 grudnia 2016 r.  roku 90-te urodziny obchodziła mieszkanka Smolna Wielkiego  – Pani Helena Dobrowolska.  Zastępca Burmistrza Kargowej Pani  Marta Paron  wraz z  pracownikiem  socjalnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Panią  Ewą Kowalewską   odwiedziły Jubilatkę w domu. Przekazały   najserdeczniejsze życzenia wraz z kwiatami i upominkiem.

Pani Helena doczekała się 9 wnuków i 14 prawnuków.

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry przywieziono kolejną partię żywności (około 5 ton). PKPS jest także dystrybutorem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w  Podprogramie 2016. Przywiezione artykuły żywnościowe to: ryż, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz, szynka drobiowa oraz mleko. W ramach programu do otrzymania są artykuły skrobiowe, mleczne warzywne i owocowe, mięsne, a także cukier i olej, które będą  sukcesywnie rozdawane po otrzymaniu żywności przez dystrybutorów.

W najbliższych dniach pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozdzielą i wydadzą żywność łącznie 273 osobom z 105 rodzin, które zakwalifikowały się do ww. Programu.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Ubojni Drobiu Brychcy  Spółka z o.o. w Kargowej za kolejny darmowy transport do przywiezienia żywności. Dziękujemy także Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. za udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc w rozładunku.