slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

ministerstwo rodzinyOśrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że Gmina Kargowa realizuje program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł I Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego  z udziałem środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.