slider

Rodzina 500+ Świadczenie Rodzinne Karta Dużj Rodziny (KDR) Nie potrzebujesz - oddaj

500Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że od 1 lipca 2019 roku wnioski na Świadczenie Wychowawcze (500+) oraz na świadczenie "Na dobry start" można składać w formie elektronicznej za pomocą platformy Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion), za pomocą systemów bankowych oraz za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny)